۲۰۲۱ کلاس آنلاین گروهی هلندی - ۶ آوریل

17/01/1400 online dutch class

 

برای پیدا کردن کار در هلند و بلژیک باید این نامه نگاری را یاد بگیرید #motivatiebrief in het Nederlands (vanuit het Farsi) یادگیری نوشتن انگیزه نامه به زبان هلندی

در این قسمت می خواهیم یک انگیزه نامه  به زبان هلندی بنویسیم. متن انگیزه نامه به زبان فارسی به این شرح میباشد

کلاس گروهی آنلاین زبان هلندی - کافه هلندی - سه شنبه ۶ آوریل 

آموزش نوشتن انگیزه نامه به زبان هلندی #motivatiebrief 

برای پیدا کردن کار 

---------------------

با سلام

Beste, Geachte,

 من آگهی شغلی شما را از طریق وب سایت … ایندید… پیدا کردم

Ik heb deze(/ jullie) vacature via Indeed website gevonden.

Ik heb deze vacature op de website van Indeed gevonden.

شرح این آگهی در نگاه اول جالب به نظرمی اید و با علایق شخصی و تجربیات من تطابق دارد

De beschrijving van deze vacature lijkt (me) op het eerste gezicht interessant en sluit aan bij mijn persoonlijke interesses en ervaring.

(en komt goed overeen met mijn persoonlijke interesses en ervaring.)

من در حال حاضر به عنوان یک کارگر در یک شرکت خیلی خوب کار میکنم
Ik werk momenteel (op dit moment) als arbeider in een heel goed bedrijf.

Als arbeider, werk ik momenteel in een heel goed bedrijf. 

Als iemand die al 20 jaar in IT sector werkt, wil ik….

Werkgever --  Werknemer (arbeider / bediende) 

از آنجایی که حس میکنم که دگر در شغل کنونی خود نمیتوانم رشد کنم به دنبال یک شغل دگر هستم

Aangezien ik het gevoel heb dat ik in mijn huidige job niet meer kan groeien, ben ik op zoek naar een andere job.

Aangezien ik voel dat ik in mijn huidige job niet meer kan groeien, ben ik op zoek naar een andere job.

Ik ben op zoek naar een andere ben, omdat ik het gevoel heb dat ik in deze baan niet meer kan doorgroeien.

(doorgroeimogelijkheid)

برای من خیلی جالب است که شرکت شما  محصولت سازگار با محیط زیست تولید میکند

Het is voor mij erg/heel interessant dat jullie bedrijf milieuvriendelijke producten produceert.

من به محصولات سازگار با محیط زیست خیلی اهمیت میدهم

Ik hecht veel belang aan milieuvriendelijke producten.

زمان استعفاء من ۴ ماه میباشد

Mijn opzegtermijn is 4 maanden.

Mijn opzegtermijn bedraagt 4 maanden.

(bedragen)

Mijn vertrektijd is 4 maanden.

Na 4 maanden kan ik vertrekken.

 

در ضمیمه ی این نامه رزومه من را میتوانید پیدا کنید

In bijlage vindt u mijn cv. (België)

Als bijlage vindt u mijn cv.(België/Nederland)

آیا میتوانیم یک جلسه (صحبت) آشنایی برنامه ریزی کنیم برای اینکه در مورد این شغل بیشتر صحبت کنیم ؟

Kunnen we een kennismakingsgesprek inplannen om meer (in detail) over deze vacature te praten?

 

پیشاپیش ممنون

Alvast bedankt,

(Dank bij voorbaat),

Met vriendelijke groeten, 

آریان 

Aryan

 

 

 

هرگونه کپی برداری برداری از این مطلب برای استفاده ی تجاری را گزارش دهید

© Register EU-BNL2A2020AGCS32LN شماره ثبت ایران : س ۲۳-۱۳۹۹-اه-۱۸۹۳۷۲۲۲۰۰۰۲۳ ©www.cafeholandi.com