درس ها

یادگیری هلندی هنگام خواب ۲

Lesson 24: Nederlands leren tijdens het slapen 2
Level: B1

این ویدیو را هنگام خواب و یا هنگامی که مشغول به کارهای روزانه هستید میتوانید گوش دهید. در این ویدیو سعی شده از کلمات کلیدی استفاده شود. سعی کنید جملات را تکرار کنید. این ویدیو ها به حالت مدیتیشن درست شده اند. این قسمت مربوط به گرامر درس ۱ تا ۲۴ میباشد در.این ویدیو ها از جملات کلیدی هلندی استفاده شده. سعی کنید این ویدیو را چند بار در هفته نگاه کنید تا جملات در ذهن شما جا پیدا کنند. میتونید این ویدیو را هنگام خواب و یا هنگام انجام کار های روز مره نگاه کنید