درس ها

یادگیری هلندی هنگام خواب ۱

Lesson 22: Nederlands leren tijdens het slapen 1
Level: B1

این ویدیو را هنگام خواب و یا هنگامی که مشغول به کارهای روزانه هستید میتوانید گوش دهید. در این ویدیو سعی شده از کلمات کلیدی استفاده شود. سعی کنید جملات را تکرار کنید. این ویدیو ها به حالت مدیتیشن درست شده اند.