درس ها

جملات کاربردی زبان هلندی بخش ۳

Lesson 36: (Deel 3) 1000 Nederlandse zinnen voor dagelijks gebruik
Level: A2-C2

Deel 3

در این سری ویدیوها جملات روزمره ی مهم را به زبان هلندی تمرین میکنیم و همچنین در مورد ساختار و گرامر هر جمله نیز صحبت میکنیم. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

کمی توضیح در مورد این سری و نحوه ی یادگیری

A2 - C2 Niveau

ویدیو را چندین بار گوش کنید و دفعات بعدی زمانی که جمله ی فارسی گفته شد خودتون سعی کنید زود جمله ی هلندی آن را بگید.

بهتر است دفعه اول هنگام یادگیری به جملات نگاه کنید که نحوه ی نوشتن آن را یاد بگیرید ولی دفعات بعدی میتونید هنگام کارهای روزمره گوش دهید.