درس ها

یک مصاحبه شغلی به زبان هلندی

Lesson 33: Een sollicitatiegesprek in het Nederlands
Level: B2

در ادامه ی بخش یادگیری زبان هلندی برای کاریابی به یک نمونه مصاحبه ی شغلی به زبان هلندی نگاه میکنیم. این ویدیو نه تنها از لحاظ جملات و گرامر زبان هلندی مهم میباشد, بلکه در این ویدیو نگاه میکنیم که در کشورهایی مثل هلند و بلژیک در هنگام مصاحبه ی شغلی چه نوع سوال هایی پرسیده میشوند و مهمتر اینکه به چه نحوی به سوالات کارفرما پاسخ دهیم. این یکی از کامل ترین ویدیو های محاوره ی زبان هلندی در مورد مصاحبه ی شغلی میباشد. این ویدیو حدود ۵۰ دقیقه ولی شامل بیش از ۱۰۰ جمله ی کاربردی به زبان هلندی برای استفاده در زندگی روزمره است و همچنین تکرار گرامر در موارد نیاز. سعی کنید ویدیو را تا پایان نگاه کنید. همچنین از دقیقه ی ۳:۴۰ میتونید فقط با گوش دادن به ویدیو هنگام انجام کار های روزمره جملات را تکرار کنید. تکمیل این ویدیو به صورت کامل برای خیلی از دانشجویان بیشتر از گذراندن یک ترم زبان هلندی مفید خواهد بود.

#sollicitatiegesprek #integratie #werk vinden #inburgering België en Nederland #Iraniërs in België en Nederland