درس ها

سیستم آموزشی در هلند و بلژیک و لغات مربوط

Lesson 30: Onderwijssysteem in Nederland en België
Level: B2

.Inburgering en integratie, hoofdstuk: Sollicitatie en werk vinden 

اگر در هلند و یا بلژیک زندگی میکنید و به دنبال کار هستید , اولین قدم درست کردن یک رزومه ی کاری به زبان هلندی میباشد. در رزومه ی کاری یک قسمت تخصص دارد به مدارک تحصیلی ما. خیلی مهم است که ما درجه یا و مدارکی را در این قسمت ذکر کنیم که با سیستم آموزشی هلند و بلژیک و مدارک اروپای غربی مطابقت دارد. در این ویدیو همه چیز را در این مورد و همچنین لغات مربوط به آموزش به زبان هلندی را یاد خواهیم گرفت

اگر قصد معادل کردن مدارک تحصیلی خود در بلژیک را دارید میتوانید از طریق این لینک با مترجم رسمی هلندی فارسی دادگستری تماس پیدا کنید www.tolkfarsi.be