درس ها

قواعد جمله سازی در زبان هلندی

Lesson 25: Zinsbouw in het Nederlands
Level: B1

Zinsbouw in het Nederlnads

همانطور که شما هم تا الان متوجه شدید جمله سازی در زبان هلندی میتواند یک مقدار گیج کننده باشد. از آنجایی که جملات در هلندی خیلی طولانی میباشند. این که یک قائده ی کلی بتوانید برای آن بنویسیم امکان پذیر نیست. والی در این ویدیو سعی میکنیم یک سری قائده ی ساده یاد بگیریم که به ما کمک میکنند در اغلب موارد جملات درست بسازیم. همچنین در پایان این ویدیو خواهیم دید که اگر جملات را به صورت دیگر شروع کنیم - برای مثال با کلمه یه غیر از فاعل, به چه نکاتی باید توجه کنیم.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

برای مطلع شدن زمان کلاس های گروهی آنلاین هلندی فرم زیر را پر کنید https://www.cafeholandi.com/ثبت-نام-در-کلاس-ها/ همچنین اطلاعات این کلاس ها در کانال ینستاگرام و تلگرام که در شرح این ویدیو گذشته شده اند گذاشه خواهند شد ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬