درس ها

جمله با عبارت: برای اینکه

Lesson 14: Omdat en Want
Level: A2

ین درس یکی از مهمترین درس های زبان هلندی میباشد. در این ویدیو یاد میگیریم که چطور از کلمه ی برای اینکه استفاده کنیم. در هلندی دو کلمه به کار رفته میشوند. یکی "omdat" و یکی "want". خیلی از افراد در زندگی روزمره این دو کلمه را به جای هم استفاده میکنند ولی در حقیقت یک تفاوت کوچک بین این دو هست که در این درس یاد میگیریم. ولی هدف مهم ما در این درس یاد گرفتن این هست که زمانی که کلمه ی "omdat" را به کار میبریم چطور ساختار جمله ی بعد تغیر میکند. درست استفاده کردن از این کلمه و جمله سازی درست در صحبت های روزانه نشان دهنده این هست که شما چقدر به زبان هلندی مسلط هستید

#omdat #want