درس ها

حرف ربط "که"

Lesson 15: Verbindingswoord "Dat" en "Die"
Level: A2

شاید این برایتان خیلی عجیب به نظر بیاید ولی استفاده از کلمه ی کوچک و ساده ی "که" به عنوان حرف ربط در زبان هلندی سبب میشود که جمله ی بعد از کلمه ی ربط از لحاظ ساختار کاملا به هم بریزد. ولی خوش بختانه در این ویدیو یک سری قواعد یاد میگریم که زندگی را شیرین میکنند و خیلی راحت میتوانید کلمه ی رابط "که" را در جملات به کار ببرید.