درس ها

منفی کردن جملات

Lesson 12: Negatie
Level: A1

تا الان همه ی جملاتی که ساختیم , جملات مثبت خبری بودند. در این ویدیو یاد میگیریم که چطور یک جمله ی منفی بسازم. در هلندی جملات با دو کلمه منفی میشوند: کلمه ی "niet" و "geen"
در این درس یاد میگیریم که کی کدام یک را استفاده کنیم.

#negatieve_zinnen_maken