درس ها

قرار ملاقات با دکتر

Lesson 22: Afspraak bij de dokter
Level: B1

این قسمت محاوره را مختص به یک قرار ملاقات پیش دکتر دادیم . ما در این ویدیو یاد میگیریم که چطور یک قرار ملاقات به زبان هلندی بگیریم و چه سوالاتی هنگام تلفن احتمال دارد که از ما پرسیده شود و همچنین نگاه میکنیم زمانی که پیش دکتر هستیم به چه صورت نیاز ها و جملات اولیه در مورد حس خود را بیان کنیم. این ویدیو های محاوره عمدا کمی خنده دار فراهم شده اند.