درس ها

امتحان گرامر درس ۱ تا ۱۹

Lesson 20: TEST Lessons 1 to 19
Level: A1-A2-B1

در این قسمت یک امتحان گرامر در نظر گرفتیم در مورد مواردی که در درس های ۱ تا ۱۹ دیده ایم. این امتحان تشکیل شده از یک متن به زبان هلندی که در آن عمدا یک سری اشکال قرار داده شده . هدف این هست که شما این متن را اول خودتان بخوانید و اشکالات آن را مشخص کنید. بعد از آن در قسمت نهایی این ویدیو راه حل را با هم نگاه میکنیم و همچنین متوجه میشویم که علت اشکالات چه هستند. به شما پیشنهاد میکنم که در هر مورد که اشکال گرامر داشتید به آن ویدیو در یوتیوب بروید و دوباره نگاه کنید.